Trang chủ » Tài liệu
Tài liệu

Bài tập 2 (giúp trẻ khiếm thính nghe - nói - hiểu khi mới đeo máy trợ thính hoặc cấy ốc tai điện tử

Kế hoạch bài  2

Các kĩ năng

Hoạt động

1. Nghe: Phân biệt có/không có âm thanh

- Lắc lư, nhảy múa hoặc phát âm theo nhạc và bài hát

        Tuần này, bé sẽ làm quen với âm nhạc để bé biết rằng: âm nhạc và hát khác với nói chuyện. Ca hát và âm nhạc sẽ trở thành một phần quan trọng trong các bài học của bé và cuộc sống hàng ngày, bởi thế, hãy vui chơi đi! Hãy nhớ, trọng tâm cho bé hiện giờ chỉ là âm nhạc, chứ không phải là từ.

5) Trò chơi nhảy múa

 

2. Hiểu:

- Bắt đầu gắn kèm ý nghĩa với âm thanh

- Bắt đầu nhận biết tên của các thành viên gia đình

6) Gắn âm thanh đặc trưng với vật

- bimbim: ô tô      meo meo: mèo      ò ó o: gà

- ù ù ù ù: máy bay

7) Trò chơi nhận biết tên người thân trong gia đình (bài tập về nhà)

3. Nói:

Phát triển các nguyên âm khác nhau

Phát âm theo yêu cầu    

8) Ghi lại những âm thanh tự phát

+ âm ngắn: bimbim (ô tô)

+ âm dài: ù ù ù ù (máy bay)