Trang chủ » Sự kiện - Hội thảo - Khóa học
Sự kiện - Hội thảo - Khóa học

Khóa tập huấn DẠY TRẺ KHIẾM THÍNH NGHE – NÓI (thực hành phương pháp AV)

Thông tin về khóa tập huấn

DẠY TRẺ KHIẾM THÍNH NGHE – NÓI III (thực hành phương pháp AV)

Thời gian: 13 – 17/1/2014

Địa điểm: Khoa giáo dục đặc biệt – Trường ĐHSP Hà Nội

1/ Nội dung:

Thực hành tiếp cận nghe – nói trong can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính (Phương pháp AV); Có sự tham gia của cha mẹ.

 

 2/ Thành phần

- Chỉ bao gồm 15 học viên là giáo viên/ trị liệu nghe – nói ( sẽ làm việc theo cặp)

- 8 gia đình (trẻ  0-5 tuổi và cha/mẹ) – tốt nhất là trẻ mà học viên đang can thiệp theo cách tiếp cận nghe - nói, sẽ tham gia liên tục các buổi trị liệu vào sáng thứ ba, tư, thứ năm và thứ sáu theo lịch, có các thông tin điền vào mẫu kèm theo (1 bản tiếng Anh – 1 bản tiếng Việt)

3/ Nhóm chuyên gia

 ·         Chuyên giạ trị liệu nghe-nói: Erin Thompson và Sherri Vernelson

  • Chuyên gia thính học: Jane Madell và Joan Hewitt

 

4/ Chương trình bổ sung

 

“Buổi tối dành cho cha mẹ” với nội dung:

Các chiến lược về những gì gia đình có thể làm ở nhà để khuyến khích trẻ khiếm thính phát triển ngôn ngữ lời nói. 

Thời gian: Tối thứ tư 15/1/2014  dự kiến từ 18g đến 20g

Địa điểm: 4 nhà K3 – Khoa Giáo dục đặc biệt – Trường ĐHSP Hà Nội

Thành phần: các cha mẹ và giáo viên có quan tâm