Trang chủ » Sự kiện - Hội thảo - Khóa học
Sự kiện - Hội thảo - Khóa học

Chương trình cấy ốc tai điện tử cho các bé khiếm thính

Ốc Tai Điện Tử cho em 2015
Nếu gia đình bạn thuộc diện khó khăn có:

1. Con em dưới 3 tuổi bị điếc nặng và sâu không có dị tật khác
2. Thân nhân gồm người lớn hoặc trẻ em bị điếc sau ngôn ngữ

Để biết thông tin chi tiết xin xem thêm thông tin tại:
http://hearlife.vn/tin-tuc/Oc-Tai-Dien-Tu-cho-em-2015-483.html
Hãy liên hệ ngay để đăng ký xin được trợ giúp!